Vysušovanie vlhkého muriva, stien a podláh mikrovlnami

Vlhkostná sanácia, mikrovlnné vysušovanie  murovaných a drevených objektov

Mikrovlnnou technológiou vysušíme akékoľvek murivo za niekoľko dní až do hrúbky 2m.vysus.muriva2

vysus.muriva1

Pôsobením mikrovĺn sa molekuly vody uprostred hmoty rozkmitajú, ich trením vzniká teplo, murivo sa  zahrieva a voda odparuje (rovnaký princíp ako mikrovlnná rúra). Tento mechanizmus je základom rýchlosti a účinnosti mikrovlnného vysušovania.  Zahriatie  vody v murive je veľmi rýchle, pretože sa teplo vytvára  vo vnútri hmoty, ohrieva sa iba murivo, nie  vzduch okolo.

Mikrovlnná vlhkostná sanácia je rýchla a nedeštruktívna, nevyžaduje bezpodmienečné otlčenie omietok.
Tehlový rodinný dom 10 x 10 m o hrúbke muriva 50 cm, zavlhnutý do výšky 1m na 10% hmotnostnej vlhkosti (20 m3) je možné vysušiť na prípustnú hmotnostnú vlhkosť 4,5% už za 3 dní.

Pri dodržaní stanovených teplôt a odbornom mikrovlnnom vysušovaní nedochádza  k zmenám základných parametrov stavebných materiálov, mikrovlny nemajú negatívny vplyv na statiku budov. Teploty ale môžu mať nepriaznivý vplyv na niektoré izolačné materiály. Mikrovlnným ohrevom sa zaoberáme viacej ako 10 rokov, máme skúsenosti, sme v tomto obore odborníci.

Vysusov.murivaP1060121

Podrobnejšie informácie o vplyvu na stavebné materiály je možné zistiť na stránkach Certifikáty.

Rýchlosť  vysušenia má veľmi praktický i ekonomický význam, pretože vysušené priestory môžu  hneď plniť svoju funkciu (školy, obytné budovy, reštaurácie, výrobné priestory a pod.). Žiadna iná metóda túto výhodu neposkytuje.

Kde jsme všude pomohli

Praktické využitie mikrovlnnej metódy  pri vlhkostnej sanácii

  • Vysúšanie stien, múrov po haváriách spôsobených prasknutým potrubím
  • Vysušovanie objektov po likvidácii následkov požiarov
  • Vysušovanie budov po povodniach a prívalových dažďoch
  • Vysušovanie dlhodobo zavlhnutých starých objektov (napr. pri opravách alebo rekonštrukciách)
  • Vysušovanie, dosušovanie muriva, stien alebo podláh v novostavbách (napr. pred položením nášľapnej vrstvy, obkladov a pod. )

Vysušenie stien mikrovlnnou technikou síce zabezpečí rýchle vysušenie objektu, ale neodstráni príčiny zavĺhania muriva.
V prípade potreby, sme schopní v objekte urobiť také stavebné úpravy a vytvoriť také hydroklimatické podmienky (hydroizolácie tlakové, lepením, podrezaním, drenáže, vetranie, odvetranie podláh, temperovanie, sanačné omietky a pod.), aby nedochádzalo k opätovnému zavĺhaniu muriva.

Viacej o mikrovlnnom vysúšaní múrov, stien a budov nájdete na stránkach Princíp mikrovlnného vysušovania.

Podrobnejšie o spôsoboch a odstraňovaní príčin zavĺhania  muriva sa dozviete na stránkach:

Stavebná činnost
Rekonštrucia podláh
Hydroizolácia

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnom vysušovaní  vo formáte pdf. s možnosťou stiahnutia   nájdete tu:

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou  Vám urobí  spolupracujúca firma Wojoczek s.r.o.