Klasické hydroizolácie, kryštalické izolácie, chemická tlaková injektáž

Špecializujeme sa na vysušovanie stavieb mikrovlnnou technikou a odstránenie príčin a škôd napáchaných drevokaznými škodcami a vlhnutím muriva.

Navrhneme a urobíme potrebné stavebné úpravy a opravy, aby v objekte nedochádzalo k nevhodným zmenám hydroklimatických podmienok, aby nedochádzalo k zvyšovaniu vlhkosti objektu alebo opakovanej kontaminácii drevokaznými škodcami.

Realizujeme hydroizolácie proti zemnej vlhkosti. Opravíme alebo zhotovíme nové hydroizolácie a odvodnenie budovy drenážami, anglickými dvorcami, vzduchovými dutinami. Zhotovíme sanačné omietky.

Špecializujeme sa na:

  • klasické izolácie s asfaltovými pásmi,
  • bezvýkopové horizontálne a zvislé izolácie chemickou tlakovou injektážou,
  • kryštalické izolácie

 

Kryštalická izolácia

  • zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
  • neprepúšťa ropné produkty
  • možnosť aplikovať na starý i čerstvý betón
  • dlhodobá životnosť
  • zvyšuje mechanickú pevnosť povrchu stavebnej konštrukcie

 

Kryštalickú stierku možno použiť na vodonepriepustné stavebné konštrukcie, na ochranu a dlhú životnosť betónu.

Kryštalickú izoláciu je možné použiť na vodohospodárskych stavbách, pri rekonštrukciách ČOV, opravách priemyselných nádrží a všade tam, kde sa vyskytujú kvapaliny agresívne voči betónu.