Drevokazní škodcovia, drevokaz slzivý, fúzač krovový, červotoč, plesne a ďalší

Realizujeme komplexnú ekologickú likvidáciu všetkých drevokazných húb mikrovlnnou technológiou.

Zistíme rozsah a príčiny napadnutia, navrhneme riešenie ako ju zlikvidovať, zrealizujeme.

skudci1 skudci2 skudci3

Aj keď drevo ako stavebný materiál môže pretrvať storočia, často býva napadané biotickými škodcami spôsobujúcu jeho degradáciu.
Napadnutie dreva biotickými škodcami je v priamej súvislosti s jeho vlhkosťou. Preto dlhodobú účelnú ochranu dreva je možné dosiahnuť stavebno-konštrukčnými úpravami brániacimi zvlhnutiu zabudovanej drevenej konštrukcie spoločne s chemickou ochranou vhodnými insekticidnými a fungicidnými látkami.

Pod pojmom biotický škodcovia  rozumieme drevokazné huby, drevokazný hmyz a drevosfarbujúce huby a plesne.

Drevokazné huby a drevokazný hmyz poškodzujú nenávratne drevnú hmotu, drevosfarbujúce huby a plesne menia estetický vzhľad dreva, ale pri dlhodobom pôsobení môžu  vytvárať podmienky pre napadnutie drevokaznými hubami.

Drevokazné huby rozkladajú živé alebo mŕtve drevo.
Drevokazných húb je viacej druhov, napádajú rôzne druhy dreva, pri rôznych vlhkostiach v rozsahu od 20 do 60%). Najnebezpečnejšou hubou pre ľudské obydlia je drevokaz slzivý tiež drevomorka domáca). Z ďalších húb to môže byť napr. chrastavka pivničná, trámovka plotová, čechračka lastúrovitá atd.
Ako likvidujeme drevokazné huby mikrovlnnou metódou sa dočítate na stránkach Likvidácia drevomorky alebo Likvidácia ostatných drevokazných húb.

U drevokazného hmyzu deštrukciu drevnej hmoty spôsobujú larvy, ktoré ju po dobu   vývojového štádia  konzumujú  a vytvárajú za sebou charakteristické chodbičky plné požerkov. Drevokazným hmyzom  sú rôzne chrobáky, ale tiež mravce. Najznámejší  a najškodlivejší je fúzač krovový a červotoč. Drevokazný hmyz má oveľa nižšie nároky na vlhkosť dreva ako drevokazné huby alebo plesne. Pre napadnutie drevokazným hmyzom postačuje vlhkosť dreva 10 – 12 %.

Ako likvidujeme drevokazný hmyz  mikrovlnnou metódou sa dočítate na stránkach Likvidácia fúzača krovového,  Likvidácia červotoča   alebo Likvidácia ostatného  drevokaz. hmyzu.

Plesne a drevosfarbujúce huby (mikroskopické huby ) sú nevyhnutnou súčasťou prírody, pre rozmnožovanie potrebujú  len trochu tepla, kyslíka a hlavne vlhko.  Je ich mnoho druhov a  niektoré prerastajú do veľkých hĺbok v dreve omietkach, murive.

Plesne v prvej fáze zasiahnu povrch konštrukcií len lokálne, vytvoria na nich tmavé mokré fľaky, ale časom prerastú do súvislých plôch, omietka začne odpadávať a nastane celková deštrukcia muriva. Porasty plesní sa na dreve objavujú vo väčšej miera pri vlhkostiach okolo 35 – 40 % a vyšších.

Drevosfarbujúce huby v objektoch  nepôsobia na drevo deštruktívne, nepriaznivo pôsobia hlavne z estetického hľadiska, tým že menia jeho farbu. Znehodnocujú  ale papier, tapety, kožu a pod.. Objavujú sa až pri vlhkostiach dreva okolo 40 – 50 % a vyšších.

Plesne a drevosfarbujúce huby sú ale veľmi nebezpečné preto, že mnoho druhov škodí zdraviu.

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnej likvidácii plesní nájdete na stránkach Likvidácia plesní.

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnej metóde a likvidácii drevokazných škodcov na stránkach  O mikrovlnách.

O drevokazných škodcoch s možnosťou stiahnuť vo formáte .pdf: Dřevokazní škůdci