Dřevokazné houby

Dřevokazné houby jsou nejčastějšími škůdci dřeva. Jejich spóry rostou při optimální vlhkosti a teplotě na vhodném substrátu, dřevě nebo jiném organickém materiálu a svými hyfami ho prorůstají. Houby urychlují rozklad makromolekul dřeva, pomocí svých enzymů. Zhuštěním nebo přestavbou hyf vytvářejí plodnice, na kterých vznikají spóry. Riziko napadení dřeva houbami se zvětšuje, když je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20%. Řada dřevokazných hub se specializuje na určité druhy dřeva. Nejvíce rozrušují bělové dřevo.

Působí skrytě a možnosti prevence jsou velmi málo známy, natož využívány. Obvykle se na jejich výskyt přijde při objevení plodnic, což je v lepším případě nejvyšší čas pro sanaci, v horších případech pro rychlý komplexní zásah, v nejhorších případech pro asanaci napadeného objektu nebo jeho částí.

Nejčastěji se vyskytující druhy:

Dřevomorka domácí [Serpula lacrymans]

Je nejnebezpečnějším škůdcem na dřevě zabudovaném „pod střechou“, tedy uvnitř stavby. Roste především ve sklepích, v přízemí, pod podlahami, na záklopech, ale v příznivých podmínkách i na stropních trámech, ostěních, zazděných dřevěných konstrukcích i na krovech staveb. Při „hledání potravy“ prorůstá i cihlovým zdivem a dokonce i pórovitým betonem. Je schopná se šířit mezi betonem a krytinou PVC i pod dlažbou. Podmínky pro život má skromné. Malý pohyb vzduchu, přítmí, teplotu nepřesahující 30°C, vlhkost málo nad 19%. To z ní činí nejméně náročnou houbu na konkrétní vlhkost v místě, ale také je jedinou, která si svými „provazci“ risomorfami) dovede přivést potřebnou vodu z jiných míst svého růstu. To vše při možném šíření „risomorf„ 2m i více ročně. Skutečný postrach z hororových filmů. Dřevomorka vytváří bílé, spíše šedobílé povrchové povlaky mycelia a při vhodných podmínkách tvoří rozlité, nepravidelné oválné červenohnědé plodnice s bílými okraji o průměru až 30 cm, tloušťky 3 cm. Vytváří hnědou hnilobu dřeva, které se v konečné fázi rozpadá na kostky a v důsledcích až na dřevní prach.

Koniofora sklepní [Coniophora puteana]

Napadá především dřevo, které je v kontaktu s mokrými zdmi, mokrou zemí, párou. Velice rychle se šíří tam, kde je vlhkost dřeva nad 40%. Vytváří hnědou hnilobu dřeva, která se postupně rozpadá na menší kostky než u dřevomorky, později až na dřevní prach. Koniofora sklepní se obtížně identifikuje, protože má málo povrchového mycelia a plodnice vytváří jen vzácně.

Trámovka [Gloeophyllum sp.]

houba 03a

Působí velké škody na většině stavebních dílů ve venkovním prostředí. Pod střechou a na místech, kam dlouhodobě zatéká. Na venkovních rámech a křídlech oken. Uvnitř dřeva vzniká hnědá hniloba, přičemž i při velkém ztrouchnivění dřeva zůstává vnější povrch neporušen.

 

Pornatka Vaillantova [Poria vaillanti]

Napadá především dřevo jehličnanů. Vyskytuje se ve vlhkých prostorách, např. chlévech, dolech a pod.

Čechratka sklepní [Paxillus panuoides]

Roste na dřevě zabudovaném ve venkovním prostředí, ale i ve tmavých a vlhkých stavbách na podlahách a konstrukcích.

Troudnatec růžový [Formitopis rosea]

Škodí na smrkovém zabudovaném dřevě ve vyšších horských polohách, ve dřevěných stavbách, kam dlouhodobě zatéká. Dřevo jím napadené se rozpadá ve velkých kusech až na prach