Cenník

Likvidácia drevokazných škodcov a mikrovlnné vysušovanie vlhkého muriva

Ceny zjednávame zmluvne po presnej diagnostike a prehliadke objektu.
Ceny sú bez DPH.

Prevencia krovov a drevených konštrukcii

Ceny za preventívnu ochranu krovov, stropov, podláh (dvojnásobný postrek fungicídnym a insekticídnym prípravkom) sa pohybujú od 40,- do 50,- Kč za m2, odvíjajú sa od polohy a prístupnosti. Ceny za očistenie drevených prvkov sú individuálne a odvíjajú sa od druhu a veľkosti znečistenia.

Likvidácia drevokazného hmyzu

Sanácia od drevokazného hmyzu v trámoch o rozmeroch do 20x20 cm (alebo prierezu do 400 cm2 ) sa pohybuje v cenách od 200,- do 420,- Kč za bm.
Cena za plošnú likvidáciu drevokazného hmyzu (drevené podlahy, stropy, parkety) sa pohybuje od 300,- do 800,- Kč za m2.
Ceny sa odvíjajú od hrúbky trámu (záklopu, podlahy), jeho polohy, výšky a prístupnosti.
Ceny za sanáciu trámov a konštrukcii obložených dreveným obkladom alebo sadrokartónom sú vyššie o 30% až 100%.
Ceny za sanáciu trámov o rozmeroch nad 20x20 cm (alebo priereze nad 400 cm2) sú zjednávané individuálne.

Likvidácia drevokazných húb

Sanácia drevokazných húb v murive a podlahách sa pohybuje v cenách od 650,- do 2000,- Kč za m2 a odvíja sa od hrúbky muriva, dostupnosti, množstva a poskytnutej el. energie.
Ceny za likvidáciu húb v drevených prvkoch sú rovnaké ako pri likvidácii drevokazného hmyzu.

Vysušovanie muriva

Ceny za vysušovanie muriva od 1200,- Kč/m3 a odvíjajú sa od jeho hrúbky, percenta vlhkosti, polohy a poskytnutého množstva el. energie.

Stavebné práce

Ceny stavebných prác sú kalkulované podľa bežných stavebných cenníkov.

Konzultácie a posudky

Diagnostiku a prehliadku objektu Vám urobíme zadarmo.
Ceny za písomné posudky sa pohybujú od 3000,- Kč (priemerne 1000,- Kč za stránku). Odvíjajú sa od veľkosti objektu, rozsahu napadnutia, dostupnosti a pod.

Poskytujeme početné a sezónne zľavy  od 2.januára do 30.marca.

Na zákazky do 15000,- Kč k cene služieb pripočítavame alikvotnú časť dopravy.

Ceny za ošetrenie chránených pamiatok sú stanovené dohodou podľa náročnosti a rozsahu služieb.