Vlhkostná sanácia, prevetrané podlahy, drenáže, hydroizolácie

Sanačné omietky, chemická tlaková injektáž
Odvodnenie budov, odstránenie vlhkosti muriva

Modernizácia, rekonštrukcia, výmena podlahy ale niekedy iba obklad muriva alebo zmena nášľapnej vrstvy nepriaznivo zmení hydroklimatické podmienky staršieho objektu zvlášť drevenice. Murivo vlhne, tvoria sa plesne, drevené prvky rozožiera hmyz (fúzač krovový, červotoč…) v horšom prípade drevokazné huby (drevomorka, trámovka…..).

Nemusí sa jednať o špatne urobenú prácu, ani vadný materiál, ale nevhodný technologický postup, alebo nevhodne zvolený materiál. Nevhodné zámeny pôvodných materiálov a pôvodnej technológie sú najčastejšie príčiny vlhnutia muriva, tvorby plesní a kontaminácie drevených prvkov drevokaznými škodcami hlavne u starších objektov.

Špecializujeme sa na vysušovanie stavieb mikrovlnnou technikou a odstránenie príčin a škôd napáchaných vlhnutím muriva a drevokaznými škodcami ako sú drevokaz slzivý, tiež drevomorka domáca, fúzač krovový, červotoč a ďalších

Navrhneme a urobímepotrebné stavebné úpravy a opravy, aby v objekte nedochádzalo k nevhodným zmenám hydroklimatických podmienok, aby nedochádzalo k zvyšovaniu vlhkosti objektu alebo opakovanej kontaminácii drevokaznými škodcami.

Opravíme alebo zhotovíme nové hydroizolácie a odvodnenie budovy drenážami, anglickými dvorcami, vzduchovými dutinami.

Realizujeme hydroizolácie proti zemnej vlhkosti náterové, asfaltovými pásmi alebo chemickou tlakovou injektážou. Zhotovíme sanačné omietky.

Navrhneme a zhotovíme odvetranie podláh drenážami alebo vzduchovými vankúšmi (systém iglu).

Navrhneme a zhotovíme potrebné odvetranie, prípadne vzduchotechniku alebo temperovanie.

Opravíme strešné krytiny, odkvapy a výmenu nefunkčných prvkov krovu.

Ceny sú stanovené podľa cenníka stavebných prác.

Podrobnejšie o hydroizoláciach sa dozviete na stránkach hydroizolácie
Viacej o prevetraných podlahách nájdete na stránkach rekonštrukcia podláh

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou Vám urobí spolupracujúca firma Wojoczek s.r.o.

zpět na služby