Fúzač krovový a jeho likvidácia mikrovlnami s dlhodobou zárukou

Pri sanácii drevených konštrukcii dávame prednosť kombinácii mikrovlnného žiarenia s tlakovou injektážou.
Mikrovlnná technológia je veľmi spoľahlivá tepelná metóda pri likvidácii všetkých drevokazných škodcov v starých krovoch a ostatných drevených konštrukciách.

Fúzač krovový, je najnebezpečnejší škodca krovov a ostatných drevených konštrukcii.
Likvidacia fuzaca013

Larvy fúzača krovového spôsobuje škody najčastejšie na zabudovaných ihličnatých drevinách a preto patrí k najvážnejším škodcom stavebného dreva.

Mikrovlnami zlikvidujeme larvy fúzača krovového v drevených prvkoch krovu, stropných trámoch, podlahách, drevenom murive, doslova v každej drevnej hmote.

Mikrovlnnou metódou zahubíme larvy tohto chrobáka aj pod sadrokartónom alebo iným obložením bez demontáže.

Pred samotnou sanáciou drevenej konštrukcie od drevokazného hmyzu urobíme dôkladnúkontrolu všetkých drevených prvkov v objekte a určíme rozsah napadnutia. Likvidacia  fuzaca SNC00928Pokiaľ je napadnutie rozsiahlejšie, odporúčame plošnú sanáciu všetkých drevených prvkov, keď je napadnutie v počiatočnom štádiu, je možné sanovať lokálne iba prvky napadnuté. V prípade, že sa predpokladá zobytnenie podkrovia, alebo iný obklad či zateplenie, odporúčame mikrovlnami sanovať celý krov ak zistíme aj malé napadnutie.

Pri sanácii drevených konštrukcií zlikvidujeme larvy hmyzu mikrovlnami, odstránime poškodenú drevnú hmotu, vymeníme totálne degradované a nefunkčné prvky a preventívne ošetríme všetky drevené prvky fungicídnym a insekticídnym prípravkom, aby sa napadnutie neopakovalo.

Odstránime všetky príčiny napadnutia drevených konštrukcii drevokaznými škodcami. Urobíme všetky potrebné stavebné úpravy a vytvoríme v objekte také hydroklimatické podmienky (izolácie, vetranie, temperovanie apod.), aby v budúcnosti nedochádzalo k opakovanému vytváraniu podmienok k reinfekcii.

Mikrovlnná technológia je vhodná predovšetkým pri lokálnej likvidácii drevokazného hmyzu.

Fotografie trámu po 40 minutách zahřívání.

Viacej o mikrovlnné metóde o likvidácii drevokazného hmyzu nájdete na stránkach O mikrovlnách

Viac o fúzačovi krovovom a ostatných drevokazných škodcoch sa dozviete na stránkach Drevokazný hmyz