Drevokaz slzivý, drevomorka domáca, fúzač krovový, mikrovlnné vysušovanie muriva

Fotogaléria

Špecializujeme sa na prevenciu drevených konštrukcii, likvidáciu drevokazných hub a hmyzu a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou od roku 2003.

Mikrovlnnú technológiu aplikujeme ročne priemerne v 80 až 100 objektoch. Mikrovlnná metóda bola aplikovaná pri vlhkostnej sanácii alebo likvidácii drevokazných škodcov (drevokazné huby, drevokazný hmyz) v niekoľkých zámkoch, kostoloch, priemyslových budovách, mnohých rodinných domoch alebo dreveniciach po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku.

V  našej fotogalérii sa môžete podívať na niektoré zaujímavé obrázky o týchto škodcoch v dome.

fotogalerie1  Dřevomorka
fotogalerie2  Stroje
fotogalerie3  Tesařík