Likvidácia, sanácia, odstránenie plesní mikrovlnnou metódou

Mikrovlnná sanácia plesňou napadnutého muriva.
Komplexná ekologická likvidácia všetkých druhov plesní mikrovlnnou technológiou.

Zistíme rozsah a príčiny šírenia plesní, navrhneme optimálne riešenie pre trvalú likvidáciu.

Plesne a drevosfarbujúce huby sa objavujú na vlhkých miestach, je ich mnoho druhov, niektoré prerastajú do veľkých hĺbok v dreve, omietkach a murive. Plesne usadené v dome v omietkach a murivu prežívajú veľmi dlhú dobu (aj niekoľko rokov) a pri vhodných podmienkach okamžite vyklíčia. Porasty plesní sa na dreve objavujú vo väčšej miera pri vlhkostiach okolo 35 – 40 % a vyšších. Drevosfarbujúce huby až pri vlhkostiach dreva okolo 40 – 50 % a vyšších. Nepôsobia na drevo tak deštruktívne ako drevokazné huby, znehodnocujú papier, tapety, kožu apod. a môžu byť predzvesťou výskytu drevokazných hub.

Likvidacia plesni P1060121

Plesne nepôsobia na drevo tak deštruktívne ako drevokazné huby, v prvej fáze zasiahnu povrch konštrukcií len lokálne, vytvoria na nich tmavé mokré fľaky, ale časom prerastú do súvislých plôch, omietka začne odpadávať a nastane celková deštrukcia muriva.

Mnoho druhov plesní škodí zdraviu, hlavne u osôb s dedičnou dispozíciou k alergiám, u malých detí, starších osôb, osôb s oslabeným imunitným systémom a osôb dlhodobo pobývajúcich v prostredí zo zvýšenou koncentráciou sporov.

Aromatické látky produkované niektorými plesňami môžu dráždiť u citlivých jedincov sliznice, vyvolávať bolesti hlavy a pocit únavy alebo aj depresívne stavy. Niektoré druhy plesní sa podieľajú na onemocnení kože a nechtov alebo kontaminujú skladované potraviny.

Tvorbu plesní podporuje vlhké a nevetrané prostredie, preto je nutné k ich sanácii pristupovať komplexne, nestačí ich iba zlikvidovať, je nutné odstrániť primárne príčiny kontaminácie, aby sa ich výskyt neopakoval. Po odhalení príčin pretrvávania vlhkosti je nutné zvoliť najvhodnejšiu sanačnú metódu a následne sa postarať o ich dôsledné odstránenie a zabezpečiť prevenciu.

K likvidácii plesní je nutné pristupovať komplexne. V prvom rade treba odhaliť pravú príčinu pretrvávania vlhkosti, zvoliť najvhodnejšiu sanačnú metódu, postarať sa o ich dôsledné odstránenie a zabezpečiť prevenciu.

Likv.plesni012

Plesne spoľahlivo v celom rozsahu napadnutia ekologicky a nedeštruktívne zlikvidujeme mikrovlnným žiarením v kombinácii s chemickou aplikáciou fungicídnych prípravkov a realizovaním takých stavebných úprav (hydroizolácie, odvetranie, zateplenie muriva) ktoré jej zabránia v ďalšej opakovanej vegetácii navždy.

Výhodou likvidácie plesní mikrovlnami je, že súčasne dochádza k vysušovaniu muriva.
Mikrovlny je možné využiť pri sanácii vzácnych obrazov, mobiliarov, interierov, ale aj pri likvidácii plesní v omietkach a v murivu.

Špecializujeme sa na likvidáciu drevokazných húb, plesní a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Aplikáciou mikrovlnnej technológie v stavebníctve sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne zlikvidujeme drevokazné huby a plesne 40-tich až 50-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku. Trenčín alebo Zvolen sú pre nás bližšie ako Jihlava alebo Liberec.

V prípade výskytu plesní poskytneme konzultácie a zisťovací nález zadarmo.

Viacej o plesniach sa dozviete na stránke Plesne v objektoch
O mikrovlnnej technológií viac na stránke O mikrovlnách
O výhodách mikrovlnnej technológie oproti iným metódam sa dočítate na stránke Výhody oproti iným metódam

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou robí firma Wojoczek s.r.o.