Ochrana dreva, drevených konštrukcii

postrik

Prevencia a ošetrenie starých krovov
Preventívne chemické ošetrenie drevených konštrukcií - spoľahlivá ochrana pred drevokazným hmyzom a hubami

Preventívna ochrana starých krovov je najdôležitejšia súčasť ochrany dreva pred napadnutím drevokazným hmyzom a hubami, ako sú fúzač krovový, červotoč alebo drevokaz slzivý.

Preventívne ošetrenie a ochranné nátery drevených prvkov, umožní nielen zachovať ich prirodzenú trvanlivosť, ale tiež zlepšiť úžitkové vlastnosti.

Dôležitou súčasťou dobrého stavu krovu sú kvalitné hydroklimatické podmienky, ktoré zabránia zvyšovaniu vlhkosti dreva, ktorá môže následne vyvolať infikovanie rôznymi drevokaznými škodcami ( fúzač krovový, červotoč, drevokaz slzivý..)

Pri preventívnej kontrole drevených konštrukcii, starých krovov zistíme, či sú v objekte vytvorené podmienky pre šírenie drevokazných škodcov. Pokiaľ áno, poradíme ako postupovať pri riešení týchto problémov. Prípadné napadnutie zlikvidujeme v počiatočnom štádiu.

Poradíme ako drevo, drevené konštrukcie správne ošetriť, aby nedochádzalo k napadnutiu drevokazným hmyzom alebo drevokaznými hubami.

Poradíme, ako urobiť stavebné úpravy dreveníc, chatiek či obytných domov, aby nedošlo k navĺhaniu a narušeniu hydroklimatických podmienok a následnej infekcii drevokaznými hubami, napr. drevokazom slzivým. Poradíme ako urobiť hydroizolácie, vetranie, odvetranie podláh, podľa potreby zrealizujeme.

Pravidelné preventívne prehliadky a ošetrenie drevených prvkov sú veľmi dôležité nielen na pamiatkach, kostoloch, zámkoch ale i obytných domoch a rekreačných objektoch. Cieľom je zistiť vlhkosť v objekte, prípadné poruchy na strešných krytinách, oplechovaní, izoláciách a predísť tak napadnutiu drevokaznými škodcami, prípadne ich zlikvidovať v počiatočnom štádiu.

Pri prevenčných prehliadkach:

  • zistíme, či nie je objekt napadnutý drevokaznými škodcami. Pokiaľ je napadnutý, navrhneme optimálne riešenie ich likvidácie,
  • zmeriame vlhkosť dreva a vlhkosť vzduchu. Keď presahujú normy, navrhneme optimálne technické riešenie ako vlhkosť znížiť a dosiahnuť prijateľnú hladinu počas celého roku
  • skontrolujeme stav strešnej krytiny, izolácii, odkvapov, keď je stav porušený navrhneme spôsob opravy,
  • navrhneme optimálny spôsob ošetrenia drevených prvkov chemickými prípravkami proti drevokazným hubám a hmyzu ( drevomorka domáca, fúzač krovový, červotoč ...)

 

S prevenciou je veľmi dôležité počítať:

  • pred zahájením prác zobytnenia podkrovia, aby bol odstránený drevokazný hmyz, ktorý môže obložené a zateplené krovy totálne zlikvidovať za veľmi krátku dobu,
  • po povodniach alebo poruchách vodovodných rádov a kúrenia, aby bol včas odhalený prípadný výskyt drevokaza slzivého, ktorý by mohol napáchať veľké hmotné škody,
  • pred rekonštrukciou starších budov s cieľom včas odhaliť prípadný výskyt drevokazných škodcov, aby nenapáchali veľké hmotné škody na krovoch, nových podlahách, obloženiach apod.

 

Sanácia a ošetrenie starých krovov je dôležitá prevencia proti všetkým drevokazným škodcom.

Dlhú životnosť drevených konštrukcii zaistí chemický náter fungicídnymi a insekticídnymi prostriedkami.

V rámci prevencie pred napadnutím dreva drevokaznými škodcami podľa potreby realizujeme chemické postreky insekticídnymi a fungicídnymi prípravkami.

Používame prípravky značiek Bochemit, Lignofix a Deron.

Ceny postrekov sa odvíjajú od použitého prípravku a sú stanovené v rozmedzí od 30,- do 60,- kč/1m2.

Viacej o likvidácii drevokazného hmyzu a húb mikrovlnnou technológiou nájdete na
stránkach O mikrovlnách

 31   2

späť na služby