Drevokaz slzivý (drevomorka domáca) a jej likvidácia, huba v podlahe

Realizujeme komplexnú ekologickú likvidáciu všetkých drevokazných húb mikrovlnnou technológiou.

Zistíme rozsah a príčiny napadnutia, navrhneme riešenie ako ju zlikvidovať, zrealizujeme

Drevokaz slzivý tiež drevomorka domáca / Serpula lacrymans / je najznámejším a najnebezpečnejším škodcom drevených konštrukcií, ale tiež je jedinou, ktorá si svojimi vegetatívnymi  vláknami “rhisomorfami“  dokáže priviesť potrebnú  vodu z iných miest, alebo si ju sama čiastočne dokáže metabolicky vyrobiť. Vyskytuje sa predovšetkým v miestach s dlhotrvajúcou  vlhkosťou.

plodnice drevomorky rhisomorf drevomorky drevo
  

Huba, podhubie drevomorky prerastá nielen drevené podlahy, ale celou konštrukciou, podlahový násyp, podložie a dlažbu, nezastaví ju murivo, tehla ani betón. Hubu v dome, v dlážke nezničí samotný chemický postrek, či odrezanie od vody, ani zabetónovanie. To všetko len  jej  vegetáciu obmedzí. Huba v murive, v podlahách, v pivnici vydrží čakať na prísun vlahy aj niekoľko rokov, aby mohla znovu nabrať silu a zlikvidovať všetko  drevené a ukázať svoje plodnice.

K sanácii drevomorky  domácej je nutné pristupovať komplexne, nestačí ju iba zlikvidovať, je nutné odstrániť príčiny kontaminácie ( vlhkosť ), aby sa jej výskyt neopakoval.

Podcenenie drevomorky sa nevypláca, vždy sa vráti.

Drevokaz slzivý spoľahlivo  v celom rozsahu napadnutia (v podlahách, násype, murive, základoch, pivnici...)  ekologicky a nedeštruktívne  zlikvidujeme mikrovlnným žiarením  v kombinácii s chemickou aplikáciou fungicídnych prípravkov a realizovaním takých stavebných úprav (hydroizolácie, prevetrané podlahy ...), ktoré jej zabránia v ďalšej opakovanej vegetácii  navždy.

Drevomorka pri teplote 26 °C zastavuje rast a pri 40 °C začína odumierať. Tieto jej vlastnosti využívame pri jej  likvidácii mikrovlnným ohrevom.

Mikrovlnná sanácia je kombinácia mikrovlnného ožiarenia s chemickým postrekom alebo injektážou napadnutých plôch drevokaznými hubami. Spočíva v hĺbkovom zahriatí infikovaných plôch na teplotu 65 až 120°C pôsobením elektromagnetického vlnenia o frekvencii 2,45GHz . Pri teplote 55°C dochádza k rozpadu bielkovín, z ktorých je huba zložená, a ta potom  nenávratne hynie. Teplote sú napadnuté plochy vystavené dostatočne dlho  aby huba zahynula.

Mikrovlnná technológia je veľmi spoľahlivá tepelná metóda pri likvidácii všetkých  drevokazných škodcov v starých krovoch a ostatných drevených konštrukciách.

Odhalíme  príčiny a rozsah napadnutia, navrhneme spôsob likvidácie huby, navrhneme optimálne stavebné úpravy (hydroizolácie, drenáže, tlakovú injektáž, prevetrávané podlahy, sanačné omietky ...)  za účelom odstránenia vlhkosti aby sme zabránili opakovanej kontaminácii. Za svoju prácu ručíme dlhodobými zárukami 8 až 12 rokov.

V prípade potreby  urobíme výkopové a búracie práce, zhotovíme potrebné hydroizolácie a   odvetrané podlahy.

asdŠpecializujeme sa  na likvidáciu drevomorky a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Likvidáciou drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne zlikvidujeme drevokazné huby v 40-tich až 50-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku. Košice  alebo Bratislava sú pre nás bližšie ako Praha alebo Plzeň.

V prípade podozrenia na výskyt huby  poskytneme konzultácie a zisťovací nález zadarmo.

Viac o drevokazovi slzivom a ďalších drevokazných hubách sa dozviete na stránke Drevokaz slzivý.

O mikrovlnnej technológií viac na stránke O mikrovlnách.

O výhodách mikrovlnnej technológie oproti iným metódam sa dočítate na stránke  výhody oproti iným metódam.

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou  robí  firma Wojoczek s.r.o.