Likvidace dřevokazného hmyzu

Schopnost mikrovln zahřívat hmotu, která obsahuje bipolární molekuly (v našem případě vodu) zevnitř, lze využít i při likvidaci živých organismů ve všech druzích zdi a stavebním dřevě.

Také v tomto případě jsou využívány vlastnosti objemového a selektivního mikrovlnného ohřevu.

Princip ničení dřevokazného hmyzu spočívá v tom, že se organismy obsahující vodu , působením mikrovln velmi rychle v celém objemu zahřívají a po dosažení kritické teploty hynou. Dřevokazný hmyz hynou již při teplotách přesahujících 55° C v závislosti na délce ozáření.

Jinak řečen, princip mikrovlnné technologie při ničení všech mikroorganismů, v našem případě dřevokazného hmyzu (např. tesařík krovový, červotoč apod.) spočívá v tom, že mikrovlnou energii velmi účinně absorbují látky obsahující vodu. Tyto látky se v celém objemu velmi rychle ohřívají a po dosažení kritické teploty organismy hynou. Rychlost absorpce mikrovlnné energie je přímo úměrná procentuálnímu obsahu vody. I hodně vlhké zdivo a dřevo (20 - 30 %) má stále podstatně méně vody než živá tkáň larev hmyzu (více než 90%). Proto larvy absorbují mnohem více mikrovlnné energie než jejich okolí. V důsledku nepřítomnosti termoregulačních mechanismů i v důsledku přímého působení mikrovln se rychle se přehřívají, ztrácejí vodu a následkem toho hynou.

Mikrovlnné prozáření (jeho nasměrování)
je dáno prostorovou mapou napadení hmyzem. Délka potřebné doby ozáření je stanovena laboratorně a praxí ověřenými tabulkami. Účinek zásahu je vyhodnocován kontrolou teploty ozařovaného materiálu bezkontaktními teploměry, hloubkovými tepelnými sondami a v případě potřeby také termovizní kamerou.. Provedeme všechny potřebné stavební úpravy, aby se v budoucnu již další výskyt neopakoval. Vytvoříme v objektu takové hydroklimatické podmínky (izolace, drenáže, větrání, temperování apod.), aby nedocházelo k opětnému zvyšovaní vlhkosti a tím k vytváření podmínek pro reinfekci.

Praktické využití technologie:

Stoprocentní smrtící účinek na živé formy je prokázán laboratorně. Metodu lze aplikovat na každé zdivo nebo krov.

Vlastnosti mikrovln lze uplatnit především:

Při likvidaci dřevokazného hmyzu (tesařík krovový, červotoči, mravenci apod.) ve starých nebo zanedbaných krovech, v chatových domcích, obytných i průmyslových budovách, ve stodolách, v kostelech, na zámcích a hradech.. V tomto případě je metoda mnohonásobně účinnější a několikanásobně levnější než klasické metody. Není nutná výměna či demolice napadených části.

Při ošetření dřevěných předmětů (často značné sbírkové ceny) při napadení červotočem, (obrazy, starožitný nábytek apod.) zejména s ohledem na povrchovou úpravu, která nesmí být poškozena použitím chemikálií.